733 882 080
marketing@glos24.pl

Internet

Reklama na portalu Głos24. Artykuł sponsorowany, wideomarketing, reklama display

Kampania banerowa

Najczęściej spotykana forma reklamy w Internecie. Powierzchnie reklamowe, różnej wielkości w sposób czytelny promują klienta.

Zobacz też ofertę Artykułów Sponsorowanych ▶

1 . Top standard

950 x 200 px, mobile 340 x 170 px
format: jpg, png, HTML

od 250 zł – strona lokalna

od 650 zł – strona główna

2. Wideboard top

950 x 200 px, mobile 340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 200 zł – strona lokalna

od 490 zł – strona główna

3. Wideboard middle

950 x 200 px, mobile 340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 180 zł – strona lokalna

od 420 – strona główna

4. Wideboard bottom

950 x 200 px, mobile 340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 150 zł – strona lokalna

od 350 zł- strona główna

5. Halfpage top

340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 200 zł – strona lokalna
od 460 zł – strona główna

6. Halfpage middle

340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 160 zł – strona lokalna
od 390 zł – strona główna

7. Halfpage bottom

340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 120 zł – strona lokalna

od 360 zł – strona główna

8. Bottom standard

950 x 200 px, mobile 340 x 340 px
format: jpg, png, HTML

od 160 zł – strona lokalna

od 460 zł – strona główna

9. Banner special

950 x 200 px, mobile 340 x 170 px
format: jpg, png, HTML

od 300 zł

Ceny banerów są cenami netto za tydzień publikacji

Aktualizacja grudzień 2022