733 882 080
marketing@glos24.pl

Wydania gazetowe

Reklama na portalu Głos24. Artykuł sponsorowany, wideomarketing, reklama display

Głos24 to 13 tytułów w Małopolsce i jeden na Śląsku. Wszystkie gazety są miesięcznikami. Łączny nakład miesięczny to ponad 84 tys. egzemplarzy. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, która obejmuje ponad 600 punktów na terenie całego województwa nakłady poszczególnych wydań rozchodzą się niemal w 100 procentach. Docieramy do blisko 3.5 mln mieszkańców w 60 miastach na południu Polski.

Reklama w gaziecie Głos24
Podane ceny są cenami netto, luty 2020

Artykuły sponsorowane

  • 1/2 strony – 5000 znaków + jedno zdjęcie: 760zł
  • 1 strona – 10 000 znaków + dwa zdjęcia: 1520zł

Zasięgi naszych tytułów prasowych

Gazety Głos24
Zasięg wydań papierowych

Podane ceny są cenami netto